Chọn nghề


“Thư viện có chức năng, nhiệm vụ giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc, thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?” (theo Pháp lệnh Thư viện).

Thư viện là nơi lưu trữ các ấn phẩm, tài liệu phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu của nhân dân. Ngoài những chức năng nhiệm vụ chung, tuỳ theo mục đích, quy mô mà từng thư viện có thêm các chức năng, nhiệm vụ riêng và phục vụ đối tượng người đọc khác nhau.

Nhân viên thư viện là người quản lý, gìn giữ và phát triển vốn tài liệu để phục vụ nhu cầu đọc và tìm kiếm thông tin của mọi người. Thông tin là kho báu, là tải sản quý giá. Những người làm thư viện là những người nắm giữ chìa khoá trong tay để mở kho báu tri thức của nhân loại.

 Công việc chính của nhân viên thư viện

- Lựa chọn tài liệu, tiếp nhận các dạng (loại) tài liệu mới, phân loại tài liệu theo danh mục hoặc theo loại hình tài liệu; tổ chức sắp xếp và bảo quản các loại hình tài liệu theo một trật tự nhất định.

- Xây dựng và duy trì các cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích tìm kiếm tài liệu dễ dàng, thuận lợi.

- Tiến hành trang bị chuyên biệt cho các diện tích sử dụng của thư viện, luôn luôn giữ gìn cho cơ sở vật chất - kỹ thuật ở trong tình trạng tốt nhất.

- Tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu của thư viện, hướng dẫn sử dụng thư viện, nghiên cứu nhu cầu đọc, nhu cầu tin tức để việc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân đạt hiệu quả cao nhất.

- Đề xuất các chính sách và phát triển các dịch vụ thư viện, các sản phẩm thư viện để đáp ứng mọi yêu cầu của người đọc.

- Nhân viên thư viện là cầu nối giữa sách và người đọc, tạo mối quan hệ gắn bó giữa người đọc với người đọc, và đặc biệt là người biết xây dựng hình ảnh tốt đẹp và thân thiện của thư viện đối với cộng đồng và xã hội.

Một số địa chỉ đào tạo

Bạn có thể học ngành Thư viện tại Khoa Thông tin - Thư viện của các trường sau: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Dân lập Đông Đô...

 

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

Làm việc trong thư viện, bạn được sống trong môi trường tri thức - đi cùng hành trình với sách, với thế giới tài liệu đa dạng, để tổ chức, tuyên truyền, giới thiệu các nguồn tài liệu để phục vụ mọi đối tượng người đọc.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và truyền thông, việc áp dụng các công nghệ hiện đại đã làm thay đổi hình thức và nội dung của hoạt động thư viện, hình thành một số dạng thư viện mới như:

- Thư viện đa phương tiện: sử dụng nhiều vật lưu trữ thông tin và tri thức khác nhau: sách, báo, băng video, đĩa compact, vi phim, phần mềm máy tính. Nhân viên thư viện giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập và cung cấp các dịch vụ thư viện mới nhất, tốt nhất cho người sử dụng.

- Thư viện điện tử: mô hình thư viện sử dụng chủ yếu các phương tiện điện tử (máy tính, tài liệu điện tử, các cơ sở dữ liệu) để tạo lập, lưu trữ và tìm kiếm thông tin. Trong các thư viện điện tử, nhân viên thư viện luôn được thông tin về những ứng dụng phát triển mới của khoa học công nghệ để cung cấp các dịch vụ thư viện mới tiện lợi nhất. Nhân viên thư viện, vì thế, phải làm việc với các chuyên gia tin học cũng như biết sử dụng thành thạo các mạng thông tin máy tính để đáp ứng nhu cầu tin tức, tri thức của độc giả.

- Thư viện số: trong thư viện dạng này, thông tin và tri thức được lưu trữ dưới dạng điện tử (số hoá).

Tham gia vào ngành thư viện, bạn có thể làm việc tại Cơ quan quản lý Nhà nước về thư viện như Vụ Thư viện (Bộ Văn hoá - Thông tin), hay trong các hệ thống thư viện khác nhau như: hệ thống thư viện công cộng (Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện các tỉnh, thành phố), thư viện các cơ quan đoàn thể, thư viện các trường học, thư viện của các viện, các trung tâm nghiên cứu khoa học, thư viện của các đơn vị vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội v.v...


Kiến thức

- Có hệ thống kiến thức tổng hợp, kiến thức về quản trị thông tin, phục vụ cho quản lý thông tin, tài liệu.

- Có kiến thức về  thông tin,  phục vụ cho phân loại đầu mục các nguồn tài liệu, thông tin, tài liệu.

Khả năng

- Có khả năng tổ chức, quản lý, sắp xếp công việc. Nhạy bén, sáng tạo trong công việc

- Có khả năng giao tiếp tốt, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn.

- Khả năng sắp xếp, lưu trữ, chuyển giao, quản lý khối lượng lớn tài nguyên thông tin.

Kỹ năng

- Kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận

- Có sức khoẻ tốt, sự dẻo dai

Thái độ

- Có lòng nhiệt tình, say mê nghề nghiệp và yêu sách.

- Tha thiết giúp đỡ bạn đọc, say sưa làm người chỉ đường, hướng dẫn cho bất cứ ai có nguyện vọng học tập


Mức lương trung bình

Mức lương cho người chưa có kinh nghiệm: 4-6 triệu VND/thángXu hướng việc làm Thư viện Xu hướng việc làm Thư viện

Thư viện là nơi thông tin được tổ chức, nơi dễ dàng tìm thấy thông tin qúy vị cần hoặc muốn. Thư viện chỉ có giá trị khi nó có thông tin và có người biến thông tin trở nên hữu ích. Chúng ta có nhiệm vụ đảm bảo sự tiếp cận không hạn chế các ý tưởng mà chúng ta ...

Chuyên gia thông tin – thư viện sẽ làm gì trong kỷ nguyên số? Chuyên gia thông tin – thư viện sẽ làm gì trong kỷ nguyên số?

CNTT đang làm thay đổi nhanh chóng toàn bộ thế giới đồng thời tạo ra nhiều thách thức và cơ hội. Nghề thông tin – thư viện (TTTV) là một trong những nghề gặp nhiều thách thức nhất trong xã hội tri thức. Nó kết hợp lĩnh vực quản trị tri thức với những ứng dụng công ...