Chọn nghề


Lịch sử là khoa học nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Chính vì thời gian diễn ra đã lâu nên lịch sử vẫn còn rất nhiều bí ẩn đang được con người khám phá từng ngày.

Nhà sử học nghiên cứu các sự kiện, hoạt động của con người đã diễn ra trong quá khứ, để từ đó rút ra kết luận cho từng thời kỳ hay cả quá trình lịch sử. Họ tiến hành nghiên cứu lịch sử quốc gia, khu vực hay lịch sử thế giới, nghiên cứu từng giai đoạn hay cả quá trình phát triển lịch sử, cũng có khi đi sâu vào từng sự kiện, từng con người cụ thể.

Công việc chính của nhà sử học

+ Xem xét, đánh giá và làm sáng tỏ những sự kiện lịch sử đã xảy ra trong quá khứ bằng cách khai thác thông tin qua các nguồn sử liệu như di tích lịch sử, hiện vật trong bảo tàng, thư tịch cổ, các sáng tác dân gian (truyền thuyết, ca dao, hò, vè), phong tục tập quán, hồi ký, nhật ký, thư từ, báo chí, các cuộc phỏng vấn, các công trình nghiên cứu của các nhà sử học khác.

+ Tìm và đọc các nguồn sử liệu để lấy thông tin, sau đó sắp xếp lại và kiểm tra tính chính xác của thông tin, từ đó đưa ra các kết luận.

+  Giới thiệu kết quả nghiên cứu qua các tạp chí chuyên ngành, các công trình nghiên cứu, các bài giảng.

+ Nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu, cố vấn cho các kế hoạch, chương trình có liên quan đến lịch sử, giảng dạy lịch sử tại các trường học.

+ Mỗi nhà sử học thường nghiên cứu sâu về một lĩnh vực, hay một giai đoạn lịch sử nhất định như lịch sử văn hóa, lịch sử Nhà nước pháp luật, lịch sử Việt Nam cổ trung đại, lịch sử Việt Nam cận đại v.v...

 

Công việc của nhà sử học diễn ra ở rất nhiều nơi

+ Trong phòng nghiên cứu để phân tích, tổng hợp và đối chiếu, so sánh các nguồn sử liệu với nhau, nhằm tìm ra câu trả lời chính xác cho các sự kiện.

+ Tham gia các cuộc khai quật khảo cổ học, tìm kiếm các hiện vật khảo cổ để phân tích, làm sáng tỏ những sự kiện, nhân vật lịch sử có liên quan

+ Tham gia các cuộc điền dã dân tộc học để tìm hiểu phong tục tập quán, đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của một tộc người.

+ Tham gia các hội thảo, các chương trình hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước. Cũng có khi họ tham gia thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình để làm sáng tỏ một vấn đề lịch sử đang được quan tâm.

+  Luôn luôn trau dồi kiến thức trên mọi lĩnh vực, tìm tòi các nguồn tư liệu mới trong các thư viện, các trung tâm lưu trữ, trung tâm nghiên cứu cũng như trong các cuộc khảo sát thực tế bổ sung cho công trình nghiên cứu của mình.

Một số địa chỉ đào tạo

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và . Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), Đại học Huế, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội v.v…

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

Nhà sử học có thể là nhà nghiên cứu lịch sử tại các viện nghiên cứu, giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc giáo viên tại các trường phổ thông. Họ cũng có thể làm việc trong các bảo tàng, các nhà xuất bản, các toà soạn báo, các cơ quan hành chính Trung ương và địa phương. Họ làm cố vấn cho việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội v.v... Các chương trình truyền hình, các tour du lịch... cũng thường sử dụng các nhà sử học với vai trò cố vấn.


Kiến thức

- Có kiến thức toàn diện và hệ thống về tiến trình lịch sử Việt Nam và tiến trình lịch sử nhân loại.

- Có kiến thức cơ bản về một chuyên ngành lịch sử.

Kỹ năng

- Có tư duy phân tích, tiếp cận vấn đề một cách logic

Khả năng

- Có trí nhớ tốt, sức khoẻ tốt.

- Óc quan sát tốt

- Khả năng thu thập và xử lý dữ liệu

Thái độ

- Ưa tìm tòi, khám phá, tư duy phân tích và tổng hợp

- Có niềm đam mê với việc tìm hiểu sự phát triển trong đời sống nhân loại.

- Ham học hỏi.

 


Mức lương trung bình

Mức lương trung bình từ 4-5 triệu/ tháng“ Đừng nói đâu xa, có những vấn đề liên quan đến nhân vật cận đại của lịch sử nước nhà cũng không được nghiên cứu đúng mức mà chỉ dừng ở sự xào nấu tư liệu đã công bố. Họ bàn đến những vấn đề mà họ không am hiểu, bởi không thuộc chuyên môn, phạm vi ...”
Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần

Sứ mệnh của sử gia và chuyện công minh lịch sử Sứ mệnh của sử gia và chuyện công minh lịch sử

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam vừa tổ chức hội thảo khoa học đề tài “Công minh lịch sử và công bằng xã hội”, xuất phát từ bài báo cùng tên cách đây 15 năm trên báo Nhân Dân của G.S Văn Tạo, nguyên Viện trưởng Viện Sử học (Viện  KHXH VN). Sinh Viên Việt ...