Chọn nghề

Sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ

 

Để đảm bảo quốc phòng an ninh, hầu hết các quốc gia đều có lực lượng vũ trang. Đó là lực lượng có tổ chức, được trang bị vũ khí, phương tiện, kỹ thuật quân sự và huấn luyện quân sư. Quân đội nhân dân (gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng) là một trong những lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Bộ đội là những người có nhiệm vụ sẵn sàng ...

Chi tiết
Quân nhân chuyên nghiệp

 

 Quân nhân chuyên nghiệp: là những quân nhân được đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thật cần thiết cho công tác chỉ huy, chiến đấu, đảm bảo chiến đấu, xây dựng quân đội và tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội... Quân đội Việt Nam không chỉ có nhiệm vụ canh giữ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, từ biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển mà còn là lực lượng đi đầu ...

Chi tiết
Nghề công an an ninh

 

Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có vai trò làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Chi tiết
Nghề cảnh sát

 

Ngành công an là ngôi nhà chung của rất nhiều ngành nghề lĩnh vực trong xã hội. Do đặc thù, hàng năm ngành công an cũng thi tuyển thêm các chuyên gia khác mà trong hệ thống đào tạo của ngành chưa có như: kế toán, kỹ thuật viên, công nghệ thông tin, bác sĩ, nhà báo v.v... cho các cơ quan trực thuộc ngành....

Chi tiết
Nghề Bộ đội

 

Bộ đội là những người có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu đánh bại kẻ thù xâm lược,bảo vệ Tổ quốc.Tiền thân Quân đội Nhân dân Việt Nam là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.... Với bản chất trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ nghĩa xã hội không chỉ có nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, từ ...

Chi tiết