Chọn nghề

Nghề Logistics

 

Quản lý chuỗi cung ứng là việc quản lý hệ thống bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất, mua bán, tồn kho, phân phối và các hoạt động hậu cần. Trong đó, quản lý logistic đảm nhiệm chính cho các hoạt động hậu cần như quản lý về mặt kho bãi, vận chuyển, giao nhận và phân phối hàng hóa. Ngành quản trị logistic và vận tải đa phương thức được học chuyên sâu về quản lý chuỗi cung ...

Chi tiết
Nhà quản trị kinh doanh giao thông vận tải

 

Đây là vị trí công việc dành cho những bạn trẻ yêu thích quản trị kinh doanh và muốn làm việc trong lĩnh vực GTVT.Bên cạnh những kiến thức nền tảng về kinh tế xã hội và quản trị kinh doanh, vị trí này đòi hỏi những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp GTVT. Công việc chính của người làm trong nghề là hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt ...

Chi tiết
Kỹ sư ngành Giao thông vận tải

 

Giao thông vận tải (GTVT) là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, cũng trực tiếp tạo ra giá trị và giá trị gia tăng trong quá trình thực hiện chức năng của mình. Giữ cho huyết mạch giao thông của đất nước luôn thông suốt là nhiệm vụ của ngành. Có 5 loại hình GTVT cơ bản. Vận tải đường sắt, Vận tải đường bộ, Vận tải đường thuỷ, Vận tải hàng không, Vận tải bằng ...

Chi tiết