Chọn nghề


Đây là một ngành học mới mà nhiều trường Đại học Việt Nam đang đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá nông thôn và nâng cao trình độ dân trí của người dân nông thôn. Chuyên viên phát triển nông thôn có vốn kiến thức rộng kèm theo kỹ năng vừa đủ bao quát từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, đến sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Theo học ngành này, bạn sẽ tiếp cận với các phương pháp trong công tác xây dựng nông thôn và kinh doanh nông nghiệp, hướng dẫn người dân nông thôn sản xuất hiệu quả hơn.

Công việc chính của chuyên viên phát triển nông thôn

Với những phương pháp nghiệp vụ chuyên môn, chuyên viên phát triển nông thôn truy cập các cơ sở dữ liệu liên quan đến nông thôn để bổ trợ cho những hoạt động của mình tại các vùng nông thôn một cách đắc lực, giúp gia đình mình làm giàu đồng thời cũng giúp cho các tầng lớp nhân dân ở nông thôn làm giàu.

Một số thông tin đào tạo

Phát triển nông thôn là một chuyên ngành mới, được đào tạo tại các trường: Trường Đại học Nông nghiệp 1, Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Cao đẳng Nông Lâm v.v...

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

Chuyên viên phát triển nông thôn có thể làm việc tại:

+ Các cơ quan nông nghiệp các cấp từ tỉnh đến xã

+  Các hợp tác xã nông nghiệp hay liên quan đến nông nghiệp

+  Ngoài ra, với vốn ngoại ngữ và tin học được học trong suốt 4 năm cùng với các môn học về phát triển nông thôn, bạn cũng có thể đi làm chuyên gia tại các nước đang khó khăn về nông nghiệp.


Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản về xã hội học và phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn,  phát triển cộng đồng, quản lý  và phát triển nông thôn

- Có thiên hướng về các môn khoa học tự nhiên

Kỹ năng

- Có kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch phát triển, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển trong nông thôn.

- Có tư duy chiến lược

Khả năng

- Có khả năng tổ chức và quản lí tốt

- Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt

Thái độ

- Có thái độ làm việc nghiêm túc

- Yêu thích công viêc


Mức lương trung bình

Mức lương trung bình dao động từ 3-4 triệu/ tháng“ Đây là một ngành học mới mà nhiều trường đại học Việt Nam đang đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông thôn và nâng cao trình độ dân trí của người dân nông thôn. ”
Võ Quốc Cường Chuyên viên phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BRVT

Vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Việt Nam hiện nay Vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Việt Nam hiện nay

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội và quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra nhanh, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều hộ nông nghiệp bị mất đất sản xuất,...

Lo đào tạo nghề cho lao động nông thôn trở thành phong trào Lo đào tạo nghề cho lao động nông thôn trở thành phong trào

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn (tam nông) là vấn đề đang rất bức xúc, không những cho đất nước chúng ta mà còn với nhiều quốc gia trên thế giới vì khu vực này rất nhạy cảm đến ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường và quản lý tài ...

Lâm nghiệp: Đầu vào thấp, nhu cầu xã hội cao Lâm nghiệp: Đầu vào thấp, nhu cầu xã hội cao

Th.S Trần Đình Lý, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết: Hiện nay, SV học các ngành lâm nghiệp ra trường rất dễ kiếm việc làm, thậm chí một số SV còn nhận được “đơn đặt hàng” từ doanh nghiệp khi còn đang đi học. Lĩnh ...