Chọn nghề


Ngành mỏ là một tổ hợp đa ngành kỹ thuật - công nghệ liên quan tới các công tác xây dựng mỏ, khai thác mỏ, làm giàu, chế biến khoáng sản phục vụ cho nền kinh tế quốc dân như công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải v.v… khoáng sản có thể được khai thác dưới lòng đất, dưới đáy biển và Đại dương.

Hiện nay, ngành mỏ tiến hành khai thác các loại khoáng sản dạng rắn (than, quặng, vật liệu xây dựng), dạng khí (khí đốt) và dạng lỏng (nước khoáng, nước nóng, nước ngầm, dầu mỏ). Tại một số nước, người ta đã bắt đầu khai thác nhiệt năng trong lòng đất. Khoáng sản có thể được khai thác dưới lòng đất, dưới đáy biển và Đại dương.

Một số nghề nghiệp trong ngành Mỏ

Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên

Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật, công nghệ khai thác các mỏ lộ thiên, tổ chức tiến hành, chỉ đạo, giám sát các khâu kỹ thuật - công nghệ của quá trình xây dựng và sản xuất tại các mỏ than khai thác lộ thiên.

Họ có thể làm việc tại các viện và trung tâm nghiên cứu về mỏ và xây dựng, các công ty tư vấn - khảo sát - thiết kế mỏ và xây dựng, các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề mỏ và liên quan, các mỏ khai thác lộ thiên, công trình thuỷ điện, các sở công nghiệp và tài nguyên môi trường...

Cuộc sống của người kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên thường có mối liên quan trực tiếp tới các quy trình công nghệ - kỹ thuật sản xuất trên mỏ lộ thiên.

Kỹ sư khai thác hầm lò

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật, công nghệ của các mỏ hầm lò, tổ chức tiến hành, chỉ đạo, giám sát các khâu kỹ thuật - công nghệ của quá trình xây dựng và sản xuất tại các mỏ khai thác hầm lò.

Các kỹ sư khai thác hầm lò làm việc tại các viện và trung tâm nghiên cứu về mỏ và xây dựng, các công ty tư vấn - khảo sát - thiết kế mỏ và xây dựng, các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề đào tạo các chuyên ngành mỏ và liên quan, các mỏ khai thác hầm lò, công trình thuỷ điện, các sở công nghiệp và tài nguyên môi trường v.v...

Kỹ sư xây dựng mỏ

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật, công nghệ để xây dựng các mỏ hầm lò, tổ chức tiến hành, chỉ đạo, giám sát các khâu kỹ thuật - công nghệ của quá trình xây dựng các mỏ khai thác hầm lò. Ngoài ra, họ còn có thể tiến hành công tác xây dựng công trình ngầm trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ khác.

Các kỹ sư xây dựng mỏ làm việc trong các viện và trung tâm nghiên cứu về mỏ, các công ty tư vấn - khảo sát - thiết kế mỏ, các trướng Đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề đào tạo các chuyên ngành mỏ và liên quan, các cơ sở khai thác mỏ hầm lò, các đơn vị xây dựng công trình ngầm... Họ còn có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị xây dựng công trình ngầm trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ khác v.v...

Kỹ sư tuyển khoáng

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật, công nghệ ở các nhà máy, xí nghiệp tuyển khoáng, tổ chức tiến hành, chỉ đạo, giám sát các khâu kỹ thuật - công nghệ của quá trình tuyển khoáng, làm giàu khoáng sản sau khi khai thác.

Công việc của người kỹ sư tuyển khoáng thường có mối liên quan trực tiếp tới các quá trình công nghệ của khâu sản xuất trong các xí nghiệp, nhà máy tuyển khoáng và làm giàu khoáng sản. Các kỹ sư tuyển khoáng có thể làm việc tại các viện và trung tâm nghiên cứu về mỏ, các công ty tư vấn - khảo sát - thiết kế mỏ, giảng dạy trong các trường có ngành mỏ và liên quan, các cơ sở tuyển khoáng, các đơn vị khai thác và chế biến khoáng sản, các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trườngóa

Kỹ sư máy và thiết bị lò

Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chế tạo, thiết kế vận hành và thử nghiệm các loại máy và thiết bị cơ giới hoá đồng bộ quá trình khai thác mỏ, tuyển khoáng và các ngành liên quan, tổ chức tiến hành, chỉ đạo, giám sát các khâu kỹ thuật - công nghệ của quá trình vận hành và sửa chữa các loại máy và thiết bị mỏ sử dụng trong ngành mỏ và liên quan, tham gia thực hiện công tác thiết kế kỹ thuật, công nghệ gia công chế tạo và sửa chữa máy, thiết bị mỏ tại các cơ sở sản xuất v.v...

Các kỹ sư máy và thiết bị mỏ làm việc tại các viện và trung tâm nghiên cứu về mỏ và máy mỏ, các công ty tư vấn - khảo sát - thiết kế mỏ các trưởng Đại học, cao đẳng trung cấp và dạy nghề mỏ và liên quan, các nhà máy, hãng chế tạo máy và thiết bị mỏ... Công việc của họ có mối liên quan trực tiếp tới công tác chế tạo, thử nghiệm, đánh giá, lựa chọn, vận hành và sửa chữa các loại máy và thiết bị mỏ hoạt động trong ngành mỏ và liên quan.

Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp mỏ và dầu khí

Thiết kế, chế tạo, sản xuất, thử nghiệm, vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý, nghiên cứu phát triển hệ thống điện, trang thiết bị điện. Ngoài ra, họ còn tư vấn thiết kế, lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống điều khiển và tự động hoá các khâu công nghệ của quá trình sản xuất tại các xí nghiệp mỏ và dầu khí.

Các kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp mỏ và dầu khí làm các viện, trung tâm nghiên cứu về mỏ, máy mỏ và dầu khí, các công ty tư vấn - khảo sát - thiết kế mỏ, các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề đào tạo các chuyên ngành mỏ, dầu khí và liên quan, các cơ sở khai thác khoáng sản và dầu khí, các đơn vị sản xuất và quản lý điện lực… Công việc của họ thường có mối liên quan trực tiếp tới các quá trình cung cấp hiệu quả và đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống cung cấp điện và các hộ tiêu thụ điện trong toàn bộ hệ thống sản xuất tại các xí nghiệp mỏ và dầu khí.

Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp mỏ và dầu khí

Thiết kế các hệ thống tự động hoá dây chuyền công nghệ của xí nghiệp mỏ và dầu khí; thiết kế điều khiển hệ thống truyền động điện (thuỷ lực, nén khí) cho các máy và thiết bị mỏ, dầu khí (máy xúc, máy khoan nông, khoan sâu v.v...), quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống tự động của các xí nghiệp mỏ, dầu khí cũng như các xí nghiệp công nghiệp khác (xí nghiệp lọc hoá dầu, nhà máy điện, xi măng).

Kỹ sư tự động hoá xí nghiệp mỏ và dầu khí làm việc tại các viện và trung tâm nghiên cứu về mỏ, máy mỏ và dầu khí; các công ty tư vấn - khảo sát - thiết kế mỏ và dầu khí; các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề đào tạo các chuyên ngành mỏ và dầu khí; các cơ sở khai thác khoáng sản, các đơn vị sản xuất xi măng, chế biến nước sạch, các xí nghiệp cơ khí chế tạo có mức độ tự động hoá cao.

Kỹ sư khoan – khai thác dầu khí

Thực hiện các công tác trong quá trình nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật, công nghệ khoan - khai thác dầu khí; tổ chức tiến hành, chỉ đạo, giám sát các khâu kỹ thuật - công nghệ của quá trình khoan - khai thác dầu khí.

Các kỹ sư này thường làm việc tại các viện và trung tâm nghiên cứu về mỏ, địa chất và dầu khí; các công ty tư vấn - khảo sát - thiết kế mỏ và dầu khí; các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề đào tạo các chuyên ngành mỏ, dầu khí và liên quan; các cơ sở khai thác dầu khí; các đơn vị khảo sát - thăm dò địa chất; các xí nghiệp khai thác nước ngầm...

Kỹ sư kinh tế và quản trị doanh nghiệp mỏ

Nghiên cứu, phân tích, đánh giá, hạch toán kinh tế và quản trị các doanh nghiệp xây dựng và khai thác mỏ; tổ chức tiến hành, chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh tế, thương mại, quản trị... cho các đơn vị xây dựng và khai thác mỏ.

Các kỹ sư kinh tế và quản trị doanh nghiệp mỏ làm việc tại các viện và trung tâm nghiên cứu về mỏ, các công ty tư vấn - khảo sát - thiết kế mỏ, các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề đào tạo các chuyên ngành mỏ, kinh tế mỏ và liên quan, các cơ sở xây dựng và khai thác mỏ... Công việc của người kỹ sư kinh tế và quản trị doanh nghiệp mỏ có mối liên quan trực tiếp tới công tác kinh tế - tài chính và quản trị kinh doanh các đơn vị khai thác mỏ và liên quan.

Một số địa chỉ đào tạo

Bạn có thể học về ngành mỏ tại nhiều trường Đại học, cao đẳng trong cả nước như: Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Mỏ - Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Nghề Mỏ Hồng Cẩm - Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên - Vĩnh Phúc v.v...

Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp

Làm việc trong các lĩnh vực ngành mỏ, bạn sẽ được tiếp cận với những công nghệ khai thác tài nguyên khoáng sản tiên tiến, tự mình khám phá những bí ẩn của quá trình khai thác khoáng sản phức tạp và thú vị. Bạn được học những kiến thức chuyên ngành cần thiết và được thực thi chúng một cách nghiêm ngặt trong thực tế để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho quá trình khai thác khoáng sản.

Các mỏ khai thác khoáng sản nằm tại rất nhiều vùng, miền trên suốt chiều dài đất nước, mà nhiều nhất là ở các tỉnh miền núi, trung du. Những năm gần đây, than và dầu khí đã được tìm thấy ở vùng đồng bằng sông Hồng nên trong tương lai bạn sẽ có nhiều cơ hội được làm việc ngay tại các vùng đồng bằng của Tổ quốc. Việt Nam có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng với tiềm năng khai thác của nhiều loại khoáng sản rất lớn nên cơ hội làm việc của bạn trong ngành mỏ rất rộng mở.

Kỹ sư tốt nghiệp ngành mỏ có thể đảm nhiệm các công việc nghiên cứu, thiết kế, điều hành, tổ chức thi công các loại công trình, công tác sản xuất mỏ... Sau khi tốt nghiệp ngành mỏ, bạn có thể làm việc ở các viện, trung tâm nghiên cứu về mỏ, các công ty tư vấn - khảo sát - thiết kế mỏ, các xí nghiệp, cơ sở khai thác khoáng sản. Bạn cũng có thể làm việc trong các lĩnh vực có liên quan như: xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện... Ngoài ra, các kỹ sư mỏ còn có cơ hội làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực liên quan.


Kiến thức

- Hiểu biết đa ngành về khoa học công nghệ

- Có trình độ về ngoại ngữ và tin học

Kỹ năng

- Đọc được hộ chiếu thi công khoan đã được phê duyệt ở mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò để phục vụ cho công tác thi công trong điều kiện thực tế;

- Vận hành đúng quy trình kỹ thuật một số loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

- Khoan được các lỗ khoan theo đúng hộ chiếu bằng các loại máy khoan như: máy khoan điện cầm tay, máy khoan điện có giá đỡ, máy khoan khí nén, máy khoan thủy lực, máy khoan xoay cầu, máy khoan xoay đập;

- Phát hiện và xử lý được một số sự cố thường xảy ra khi vận hành khoan để khoan các lỗ khoan theo hộ chiếu đảm bảo năng suất, an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị;

- Thực hiện được một số các công việc bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ cho máy khoan theo quy định;

- Tham gia thực hiện được việc di chuyển máy trên đường bằng, đường dốc, đường thẳng và đường cong, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Thực hiện đúng các biện pháp an an toàn khi chuẩn bị, vận hành và bảo dưỡng các loại máy khoan thông dụng đúng quy phạm và biện pháp đã được duyệt.

- Có tính kỷ luật, nghiêm túc, cẩn thận trong quá trình tiếp cận và thực hiện công tác nghiên cứu cũng như thi công trong thực tế

Khả năng

- Năng lực làm việc tập thể

- Khả năng tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách logic, khoa học

Thái độ

- Yêu thích các môn khoa học tự nhiên

- Có thái độ học tập, làm việc nghiêm túc


Mức lương trung bình

  • Sinh viên mới ra trường: 3-4 triệu VND/ tháng
  • 2-3 năm kinh nghiệm: 5-6 triệu VND/tháng
  • 4-5 năm kinh nghiệm: trên 7 triệu VND/tháng


“ khai thác quặng mỏ khoáng sản là những dự án có tầm vóc lớn, ngân sách chi tiêu khởi đầu từ vài trăm triệu lên đến vài tỷ (đôla). Công nghệ khai khoáng nó có tác động lớn đến môi sinh và con người. ”
Kỹ sư cơ khí Lê Quốc Trinh (Canada)

Các bệnh nghề nghiệp thường gặp trong khai thác mỏ Các bệnh nghề nghiệp thường gặp trong khai thác mỏ

Ngành khai thác mỏ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam, đóng góp 10-12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo công ăn việc làm cho hơn 400.000 người. Tuy nhiên khai thác mỏ là ngành lao động nặng nhọc, độc hại nguy hiểm chứa đựng nhiều nguy cơ ảnh ...

10 ngành nghề hấp dẫn nhất tại Mỹ 10 ngành nghề hấp dẫn nhất tại Mỹ

Những ngành nào tại Mỹ có thu nhập cao nhất và thu hút hàng ngàn sinh viên ở các nước khác đến đây học tập và làm việc? Nhìn những con số dưới đây  do tạp chí TIME đã xếp hạng 10 ngành học có triển vọng thu nhập cao nhất tại Mỹ,  hẳn bạn sẽ mơ ước được ...