Chuyên gia tư vấn

Bà Ngô Thúy Vân

Cử Nhân Kinh Tế - Kế Toán Trưởng

Chị là cử Nhân Kinh Tế chuyên ngành Kế toán – kiểm toán, chị từng là kế toán tổng hợp của Công ty Cổ Phần Dệt may Thái Tuấn. Chị có kinh nghiệm làm Kế toán trường Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại Tân Nguyên Vũ. Hiện nay chị giữ chức vụ Kế Toán Trưởng tại công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt