Chuyên gia tư vấn

Ông Lương Hoàng Hưng

Nhà báo - QL Báo Sài Gòn giải Phóng

Là nhà báo chuyên nghiệp và là giảng viên về quản trị học, PR và Marketing. Ông Hưng tốt nghiệp đại các ngành Báo chí, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế. Ông Hưng làm báo từ năm 1990 và từng giữ các vị trí quan trọng trong các tòa soạn báo như trở lý tổng biên tập, ngoài ra ông từng làm việc tại tòa soạn với tư cách là Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng ban kinh tế, Phụ trách báo điện tử, trợ lý ban giám đốc. Hiện nay ông Hưng đang công tác quản lý tại báo Sài Gòn Giải Phóng và là Hội viên Hội nhà báo Việt Nam. Ông Hưng có bằng khen 05 năm xuất sắc về nghiệp vụ của Hội nhà báo Việt Nam.

Năm 2008 ông nhận một vị trí quan trọng với chức danh là Phó Chủ Tịch Hồi Đồng Khoa Học Viện Đào Tạo Quốc Tế, ông được mời làm giảng viên của BMG International Education trong những chương trình đào tạo PR, là giảng viên Quản trị học chương trình đào tạo " Nhà Quản Trị" Viện Nghiên Cứu Phát Triển Doanh Nghiệp. giảng viên thỉnh giảng của khoa Thương Mại - Du Lịch - Marketing của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM. Giảng viên khóa học Thương mại điện tử của BrainMark Trainning và Chủ nhiệm của Câu Lạc Bộ Quan hệ công chúng