Điều lệ Câu Lạc Bộ Học Đường

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ HỌC ĐƯỜNG

                                                                            

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên Câu lạc bộ

 • Tên gọi: CÂU LẠC BỘ HỌC ĐƯỜNG
 • Tên viết tắt: CLB HỌC ĐƯỜNG
 • Trụ sở chính CLB đặt tại: 767 Lê Hồng Phong P12 Q10, TP.HCM

Điều 2. Mục đích

 • CLB Học Đường là nơi dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên có nhu cầu muốn khám phá năng lực bản thân và tìm hiểu thông tin về các ngành, nghề, trường học nhằm phụ vụ cho quá trình lựa chọn con đường phát triển sự nghiệp thông qua những bài trắc nghiệm khám phá tố chất năng lực, bài viết hay nhiều câu chuyện kể về trải nghiệm của người đi trước.
 • Đón nhận những thông tin, chia sẻ trải nghiệm, đóng góp ý kiến của những người đã đi làm về các ngành nghề đang hoạt động và đưa ra những lời khuyên hữu ích giúp giới trẻ lựa chọn, định hướng đúng cho tương lai và phát triển sự nghiệp phù hợp.

Điều 3. Chức năng

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên trong CLB  học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ với những người đã thành công trong công việc, có kinh nghiệm cũng như kiến thức về nhiều ngành nghề nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, công việc và cuộc sống.

Điều 4. Nhiệm vụ

 • Tổ chức các hoạt động nhằm trao đổi kinh nghiệm và cung cấp thông tin về ngành, nghề, trường học cho các thành viên thông qua trang web www.huongnghiepvietnam.vn
 • Hỗ trợ các thành viên trong việc tiếp cận với những thông tin thực tiễn về đặc thù từng ngành nghề và xu hướng thị trường việc làm của các ngành nghề đó tại Việt Nam.
 • Cung cấp những kỹ năng cần thiết nhằm hỗ trợ các thành viên thực hiện để tự khám phá được năng lực bản thân và khơi gợi được niềm đam mê nhằm định hướng đúng ngành nghề phát triển sự nghiệp trong tương lai.
 • Tổ chức những buổi tham quan doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề theo từng ngành, nghề, giao lưu theo yêu cầu của các thành viên.
 • Tổ chức các hoạt động online nhằm thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên.

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

 Điều 5. Đối tượng tham gia:

 • Tất cả các bạn trẻ, học sinh, sinh viên trên toàn quốc.
 • Người đi làm, chuyên gia,..quan tâm đến việc phát triển cộng đồng giới trẻ.

Điều 6. Thủ tục gia nhập

 • Cá nhân muốn tham gia vào CLB phải tạo tài khoản trên website www.huongnghiepvietnam.vn hoặc đăng ký tham gia CLB theo mẫu (Tại đây)
 • Sau đó được sự xét duyệt và chấp thuận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Điều 7. Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên

 • Được ưu đãi trong việc tham gia các hoạt động do CLB tổ chức (miễn phí, giảm phí,…theo từng loại hoạt động).
 • Được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia tư vấn, các anh chị đi trước về các kỹ năng khám phá năng lực bản thân và bí quyết chọn nghề phù hợp với tính cách. 
 • Được ưu tiên cung cấp các thông tin về ngành, nghề, trường trung cấp, cao đẳng, đại học trong cả nước 
 • Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào các vị trí trong CLB.
 • Được nhận sự hỗ trợ của các thành viên khác trong Câu lạc bộ thông qua tài khoản cá nhân tại website www.huongnghiepvietnam.vn .
 • Thi hành nghiêm chỉnh điều lệ của CLB, không làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của CLB
 • Góp phần quảng bá và vận động xây dựng CLB phát triển vững mạnh.
 • Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của CLB.Đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, thường xuyên tuyên truyền mục đích và lợi ích của CLB, quan tâm phát triển Thành viên mới

CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA CLB

 Điều 8. Cơ cấu tổ chức

 • Sinh hoạt

           - Lịch tham gia sinh hoạt và Chương trình cụ thể do Ban chủ nhiệm xây dựng và thông báo đến các thành viên.
           - Thành viên cố gắng tham gia đầy đủ các hoạt động do CLB tổ chức.

 • Thành phần Ban điều hành Câu lạc bộ

           - Ban Chủ nhiệm gồm:1Chủ nhiệm; 3 Phó chủ nhiệm; 1 Tổng thư kí
           - Ban công tác Hội viên : Trưởng ban và thành viên.
           - Ban chuyên đề: Trưởng ban và các thành viên.
           - Ban chủ nhiệm có thể thành lập thêm các ban chuyên trách theo từng chương trình hoạt động của CLB.

 • Quyền hành và trách nhiệm của Ban điều hành

  1. Chủ nhiệm

           - Chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của CLB
           - Chủ trì các buôi họp của CLB
           - Phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban điều hành

2. Phó chủ nhiệm

- Giúp Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm các mặt hoạt động của CLB
- Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về công việc của mình
- Thay mặt Chủ nhiệm khi được ủy quyền

3. Tổng thư kí

- Tham gia chuẩn bị và ghi chép biên bản các cuộc họp của CLB
- Cùng với Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm theo dõi các mặt hoạt động của CLB
- Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ nhiệm phân công.

 •  Đại hội thành viên Câu lạc bộ:

           - Định kỳ hai năm, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ cùng với các thành viên tiến hành Đại hội bầu cử các vị trí Trưởng ban, Phó ban Câu lạc bộ.
             Ban chủ nhiệm, các Trưởng ban sẽ tổ chức họp định kỳ để đề ra những kế hoạch hoạt động và thông tin cho các thành viên Câu lạc bộ.
           - Khi cần thiết, Ban chủ nhiệm có thể triệu tập Đại hội bất thường.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

 • Bản điều lệ này đã được các thành viên sáng lập Câu lạc bộ thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.
 • Mọi thành viên phải thực hiện đúng điều lệ của Câu lạc bộ, Ban chủ nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này.
 • Việc sửa đổi điều lệ phải được đồng ý của các thành viên sáng lập Câu lạc bộ

 

  TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2013