Hướng dẫn trắc nghiệm

Hãy chọn bài trắc nghiệm mà bạn cảm thấy hứng thú, và triển khai trắc nghiệm theo các bước sau đây:

Đối với các bài trắc nghiệm có phí

+ Bước 1: Để bắt đầu, bạn hãy nhập Mã số trắc nghiệm để tiến hành trắc nghiệm. ( Để đăng ký Mã số, tham khảo tại đây).

+ Bước 2: Đối với mỗi câu trắc nghiệm, hãy click vào mức độ lựa chọn mà bạn thấy phù hợp nhất với bản thân.

+ Bước 3: Nhấn "tiếp tục" để sang trang kế tiếp, nhấn "hoàn tất" để hoàn tất các câu trả lời

 

+ Bước 4: Kết quả trắc nghiệm sẽ được trả về trên nền Website và gửi về email của bạn.

+ Cuối cùng: Huongnghiepvietnam.vn chúc bạn tự tin khám phá bản thân!


Đối với các bài trắc nghiệm không phí

+ Bước 1: Đọc hướng dẫn trước mỗi bài trắc nghiệm.

+ Bước 2: Điền các đáp án mà bạn cho là đúng và phù hợp nhất với bản thân (không nên bỏ sót câu trắc nghiệm)

+ Bước 3: Căn cứ vào cách tính điểm trắc nghiệm, hãy tự tổng kết số điểm của mình.

+ Bước 4: Dựa vào tổng số điểm có được, hãy xem kết quả tương ứng cuối mỗi bài trắc nghiệm.

+ Cuối cùng: Huongnghiepvietnam.vn chúc bạn tự tin khám phá bản thân!

Bảo trợ bởi