Người đi trước

Trung úy Trần Văn Quyền - Cán bộ trinh sát Phòng PC47

 

Làm nghề này bạn cần phải tích lũy kinh nghiệm của bản thân để vượt qua kẻ thù chính mình, vượt qua cám dỗ vật chất trong công tác đấu tranh với loại tội phạm về kinh tế, đó là: Nắm vững quan điểm, tư tưởng, giữ vững phẩm chất của người chiến sỹ Công an, chiến thắng bản thân mình sẽ làm tăng thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Trong một chuyên án, nếu người chiến sỹ không chiến thắng được thói ích kỷ, vụ lợi, không bỏ được tính hèn nhát của bản thân thì không huy động được sức mạnh của lực lượng để đấu tranh với tội phạm.

Nhiều đối tượng chống đối, ngoan cố luôn tìm cách vi phạm quy chế của Trại nhưng anh đã cảm hóa để họ nhận rõ lỗi lầm, tích cực cải tạo sớm trở về với cộng đồng. Đó là một hành trình gian khổ, bằng tấm lòng của một người quản giáo cộng với sự vững vàng về nghiệp vụ, anh đã đề ra kế hoạch giúp đỡ, kiên trì giáo dục, tạo điều kiện cả về vật chất và tinh thần, cuối cùng đã thành công…

Dù tính chất, đặc thù công việc khác nhau, nhưng những thành tích và sự cống hiến của các anh, các chị đã góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn ANTT ở địa phương. Những câu chuyện kể, những lời tâm sự của các anh, các chị là một bức tranh sinh động, đã làm cho buổi giao lưu, tọa đàm trở nên sôi nổi, tạo sự lan tỏa đến khắp mọi người, thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, ý chí khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 Tin liên quan

Danh mụcBảo trợ bởi