Người đi trước

Lê Hoàn Hải ĐH Kinh tế Tp.HCM

 

Kinh tế học không thể chỉ ra nhận định này của kinh tế học chuẩn tắc là đúng hay sai. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích hay ưu tiên của cá nhân hay xã hội đưa ra sự chọn lựa. Như vậy, rõ ràng hầu hết những vấn đề liên quan đến phạm vi nghiên cứu của kinh tế học đều được nhắc đến trong các bản tin tức trên ti vi hằng ngày. Với phạm vi hẹp hơn, hiểu về kinh tế học giúp mỗi cá nhân - người tiêu dùng - đưa ra các quyết định chọn lựa trong cuộc sống.Tin liên quan

Danh mụcBảo trợ bởi