Người đi trước

Tạ Minh Sơn - Sinh viên ngành môi trường DDHBK Tp.HCM

 

Như chúng ta đã biết, môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng do nhiều nguyên nhân khác nhau..

Kỹ sư môi trường chịu trách nhiệm thiết kế, lập kế hoạch ngăn chặn, kiểm soát và cải tạo các hiểm họa gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và môi trường. Ngoài ra còn xử lí nước thải, cải tạo đất đai, kiểm soát ô nhiễm là một trong những công việc của kĩ sư môi trường.

Ngành nghề này đòi hỏi phải nhận biết được các nguyên nhân gây ô nhiễm, xác định yêu cầu của khách hàng, chuẩn bị báo cáo, đề ra biện pháp xử lý và trình bày các thông tin. Các kĩ sư môi trường thường chuyên môn hóa một trong các lĩnh vực như: ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, cải tạo đất.

Trở thành một kĩ sư môi trường thì có thể nghiên cứu nguồn nước và các nhân tố tự nhiên bị ô nhiễm và hạn chế phần nào sự gia tăng. Ngoài ra có thể nâng cao nhận thức cho mọi người không tiếp tục gây ô nhiễm nữa.

Công việc của kĩ sư môi trường rất đa dạng, vì thế nó yêu cầu nhiều kĩ năng như: kiến thức về thiết kế, phát triển bảo vệ môi trường, luật môi trường, thiết kế cơ sở dữ liệu…Các kĩ sư môi trường phải có kỹ năng có kỹ năng viết tốt và viết báo cáo chiếm vai trò quan trọng trong công viêc của họ. Ngoài ra còn phải là người trình bày hấp dẫn để diễn giải về các thông tin kĩ thuật. Nói chung cần phải có kiến thức lẫn kĩ năng tương đối tốt.Đây là một ngành có triển vọng và tương lai sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sốngTin liên quan

Danh mụcBảo trợ bởi