Tin tức

Văn bản chính sách mới về chế độ ưu đãi

 

Chế độ ưu đãi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 04/6/2012, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 25/2012/QĐ-TTg quy định một số chế độ ưu đãi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo Quyết định này các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (không bao gồm các đối tượng đang được hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ) hàng tháng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu chung và thời gian thực tế công tác ở đảo xa, cụ thể như sau: 

- Làm nhiệm vụ ở đảo xa thuộc các vùng biển Việt Nam: Từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm, mức hưởng là 0,2; từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm, mức hưởng là 0,3; từ đủ 15 năm trở lên, mức hưởng là 0,4.

- Làm nhiệm vụ từ đủ 5 năm trở lên ở các đảo gần bờ, bao gồm các đảo: Cái Bầu, Đình Vũ, Cồn Đen, Cồn Lục, Cồn Vành, Đảo Ne, Đảo Ngư, Đảo Sơn Dương, Hòn  La, Hòn Tre và Bình Ba được hưởng 0,1.

Thời gian công tác để tính hưởng chế độ phụ cấp là tổng thời gian công tác thực tế, nếu có gián đoạn thì được cộng dồn.

Cũng theo Quyết định này các đối tượng được hưởng phụ cấp nói trên trong thời gian trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện, tìm kiếm, cứu nạn trên biển được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù đi biển với mức 150.000 đ/người/ngày thực tế đi biển.

Các chế độ quy định được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2012./.

Theo Tô Hoàng

Tin liên quan