Trắc nghiệm tính cách

STT Câu hỏi Đúng Sai
1. Bạn thường giải quyết công việc sao cho hợp lý
2. Bạn quyết định mọi việc rất khách quan và không dựa trên quan điểm cá nhân.
3. Bạn cứng rắn trước nhu cầu và phản ứng của người khác.
4. Làm việc tốt nhất và không bị stress khi hoàn thành công việc trước thời hạn
5. Bạn thường chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại hơn là suy nghĩ về tương lai.
6. Bạn thường suy nghĩ về cuộc sống rất đơn giản
7. Khi học tập, bạn thường nhớ đến những sự thật, sự kiện hơn là những ý nghĩa sâu xa.
8. Bạn thích sự cụ thể, chi tiết hơn là những điều chung chung
9. Luôn tìm kiếm sự kiện và tính logic để đưa ra kết luận
10. Bạn thích hành động ngay hơn là ngồi suy xét các lựa chọn
11. Bạn hiếm khi chuẩn bị trước nội dung nói chuyện
12. Việc giao tiếp với người mới kích thích và tạo thêm sinh lực cho bạn
13. Bạn thường có kế hoạch chu đáo trước khi hành động
14. Bạn sẵn lòng tương trợ khi ai đó gặp khó khăn
15. Bạn là người thoải mái và nhiệt tình.

Bạn đã trả lời 0/0 câu hỏi