Trắc nghiệm tính cách

STT Câu hỏi Đúng Sai
1. Bạn thường chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại hơn là suy nghĩ về tương lai.
2. Bạn cứng rắn trước nhu cầu và phản ứng của người khác.
3. Bạn cảm thấy chán nếu đọc sách toàn lý thuyết
4. Bạn là người thường nói khá nhiều trong các buổi nói chuyện
5. Bạn xem trọng tính trung thực và công bằng.
6. Bạn thích quan hệ rộng để liên kết, học hỏi
7. Bạn sẵn lòng tương trợ khi ai đó gặp khó khăn
8. Khi bắt gặp ai đó bạn thường quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn là biểu hiện bản chất của họ.
9. Việc giao tiếp với người mới kích thích và tạo thêm sinh lực cho bạn
10. Khi quan sát mọi vật xung quanh, bạn thường chú ý mọi chi tiết và nhớ tất cả sự việc.
11. Làm việc tốt nhất và không bị stress khi hoàn thành công việc trước thời hạn
12. Chọn các giải pháp sẵn có, đơn giản dễ áp dụng để giải quyết công việc
13. Bạn thường chú ý đến bên ngoài các sự việc hơn là mối quan hệ giữa các sự việc đó.
14. Bạn là người rất năng động.
15. Bạn là người rất bình tĩnh

Bạn đã trả lời 0/0 câu hỏi