Trắc nghiệm tính cách

STT Câu hỏi Đúng Sai
1. Bạn là người rất kiên quyết trong mọi việc
2. Bạn xem trọng tính trung thực và công bằng.
3. Bạn chấp nhận xung đột là một phần tự nhiên trong mối quan hệ giữa con người với con người
4. Bạn là người rất năng động.
5. Bạn thường quyết định mọi việc khá dễ dàng.
6. Bạn thường rút kết được những nguyên tắc chung từ những dữ kiện cụ thể
7. Chọn các giải pháp sẵn có, đơn giản dễ áp dụng để giải quyết công việc
8. Bạn thích những giải pháp thực tế.
9. Bạn có thể kết bạn một cách dễ dàng.
10. Bạn là người thoải mái và nhiệt tình.
11. Bạn kiểm soát tốt ham muốn và những cám dỗ bản thân
12. Việc giao tiếp với người mới kích thích và tạo thêm sinh lực cho bạn
13. Khi mua một quyển sách bạn thường xem giá cả có hợp lý không.
14. Bạn thích học môn Toán hơn môn Văn
15. Bạn chỉ cảm thấy thoải mái khi mọi việc đã có kế hoạch rõ ràng.

Bạn đã trả lời 0/0 câu hỏi